MITÄ ON EI-KELIAAKINEN GLUTEENIHERKKYYS?

Kelakia on vain yksi osa gluteeniherkkyyttä, ja tämän viestin kuulet toistamiseen jäljempänä. Punnittuna mielipiteenämme on, että aina kun henkilön minimijärjestelmä nostaa epänormaalin reaktion gluteenille, on kysymys gluteeniherkkyydestä, olipa oireita tai ei. Muistettakoon, että gluteeniviljat ovat yhdessä meijerituotteiden kanssa yleisimpiä aineksia ruokavaliossamme. jos immuunijärjestelmäsi tunnistaa gluteenissa olevia proteiineja ja reagoi niihin epänormaalisti, kyseessä oleva ruoka on mahdollinen uhka terveydellesi. Ihmisen geenitutkimus paljastaa nyt, että ei-keliaakinen gluteeniherkkyys tai immuunireaktiot gluteenille saattavat esiintyä jopa 90 miljoonalla amerikkalaisella. Todisteet osoittavat, että nuo gluteenille herkistyneet yksilöt kohtaavat monia samoja uhkia, jotka yhdistyvät hoitamattomaan keliakiaan. He eivät myöskään todennäköisesti ole epäilleetkään sairautensa takana olevaa syytä eivätkä tienneet, miten helposti se voidaan huojentaa, pysäyttää ja usein parantaa. Gluteeniherkkyys on hyvin paljon yleisempää kuin keliakia, vaikka sitä etsitään ja diagnostisoidaan jopa harvemmin kuin keliakiasairautta. Lopputuloksena tästä hälyttävästä inäärästä diagnostisoimatonta keliakiaa ja gluteeniherkkyyttä on laaja väestön osajo-ka on kroonisesti sairas, konventionaalisen hoidon ulottumattomissa ja usein epätoivoissaan kiertää lääkäriltä toiselle ilman helpotusta. Hämmentääksemme soppaa edelleen: hoitamattomat keliaakikot ovat suuremmassa vaarassa saada infektiosairauksia, ja eräät todisteet ilmentävät samaa ei-keliaakisessa gluteeniherkkyydessä. Vaikka antibiootit lievittäisivätkin oireita, saattaa esiintyä piilevä, näkymätön muoto keliakiaa tai ei-keliaakista gluteeniherkkyyttä, joka on lisääntyvästi altistanut opportunistisille infektioille. Tästä kehityskulusta on esimerkkinä uusiutuva keskikorvantulehdus lapsilla ja vauvaikäisillä, joista monet ovat herkistyneitä gluteenille ja meijerituotteille. Kuumeen ja säryn lievitykseksi määrätään lisää antibiootteja, mutta perussyyhyn, ruokaherkkyyteen, ei koskaan paneuduta. Populaarilehdistön ja konventionaalisen ravitsemustietouden piiriin kuuluu myös lääketieteen ammattilaisten perintei-nen asenne ravitsemukseen. Ne ovat yhdessä luoneet ja pitäneet yllä tätä ongelmaa puutteellisilla ja vanhentuneilla ravinto-ohjeillaan. Yritykset ravitsemusterapioiden yhdistämiseksi kaikenkattavaksi dieetiksi ovat poikineet pätemättö- miä syytöksiä lihaa ja rasvoja kohtaan ja siten saaneet aikaan viljojen liikakulutusta. Hallitusten sponsoroimat terveellisen aterioinnin ohjeet, kuten USDA:n ruokapyramidi, suosittavat kuudesta yhteentoista annosta viljatuotteita päivässä kaikille.’ Tämä on jotain vallan muuta kuin ri-iitä nykyiset tutkimustulokset edellyttäisivät, mutta yhä vain jatkuu tämä vaarallinen ja vanhakantaisiin pinttymiin perustuva julistus. Koska USDA:n toiminta keskittyy pääasiassa maatalouden ja maanviljelystuotteiden markkinointiin, sen väitteiltä viljatuotteiden eduista on jo heti kättelyssä kadonnut uskottavuus. Ravitsemuksellisia suosituksia ohjailevat yleiset uskomukset ja poliittisesti motivoitunut eduntavoittelu eivätkä suinkaan tutkijat ja tiedemaailma. Tästä on seurannut heikentäviä ja tappavia sairauksia, jotka olisi voitu kokonaan tai ainakin osaksi välttää.

Bradly & Hoggans Vaaralliset Viljat